26 februar 2019

Član Opštinskog veća Radomir Zotović i predsednica Saveta Mesne zajednice Maglić Marica Stojanović, boravili su u dvodnevnoj radnoj poseti partnerskom mestu Kirchheim unter Teck, 22. i 23. februara.

Na radnom sastanku sa gradonačelnicom  Angelica Matt-Heidecker i članovima Gradskog veća Kirchheim unter Teck sumirana je dosadašnja uspešna saradnja ova dva partnerska mesta i utvrđen program saradnje  u 2019. godini.

Na osnovu dogovora i ciljeva koji su formulisani prilikom majskog susreta u Kirchheim unter Teck i avgustovskog susreta u Bačkom Petrovcu prošle godine, 01.februara formirano je  Udruženje za promociju, sporazumevanje naroda, negovanje kulture i zavičaja između grada Kirchheim unter Teck i Opštine Bački Petrovac.   

Cilj udruženja je promocija partnerskih odnosa izmedju opštine Bački Petrovac i grada Kirchheim unter Teck na području kulture, sporazumevanja naroda i brige o zavičaju.  U fokusu partnera stoji zajednička težnja da se sačuva spomen na nemačko i drugo stanovništvo naselja Maglić, da se obnovi zgrada crkve iz doba Bulkesa i da se tamo smesti muzejska građa. Udruženje potpomaže redovite susrete učenika, omladine i sportskih grupa mesta Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac.

Udruženje radi isključivo i neposredno u dobrotvorne svrhe prema nemačkom Zakonu o porezu (Abgabenordnung), odeljak „Povlašćenje poreskih svrha“  i bez profita. Sredstva udruženja se mogu koristiti samo u svrhe prema statutu a korisnici moraju neodložno dokazati da sredstva udruženja upotrebljavaju u takve svrhe. Upotrebu sredstva kontroliše grad Kirchheim unter Teck.

Za tri predsednika udruženja izabrani su: 1. Hertmut Rehm, 2. Angelica Matt-Heidecker, 3. Willi Bauderer,  za sekretara udruženja Angelika Rehm a za blagajnika udruženja  Marianne Gmalin.

Udruženje se obavezalo da će u toku 2019. godine prikupiti i staviti na raspolaganje partnerima za ostvarenje ciljeva udruženja iznos od 40 000 eura.

Predstavnici opštine Bački Petrovac su ujedno upoznali partnere o konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije Gradovi u fokusu na koji je opština aplicirala a kojim su pored ostalih aktivnosti predviđene i aktivnosti koje se odnose na:
– rekonstrukciju evangelističke crkve u Magliću u iznosu od 10 000 000,00 dinara
– prevođenje i prezentaciju hronike BULKESS 1876 – 1945
– prezentaciju knjige EXPERIMENT BULKES 1945 – 1949
– priloge za hroniku MAGLIĆ 1949 – 2019.

Predsednik Domovinske zajednice Bulkes  Diter Weber i novoizabrano rukovodstvo Domovinske zajednice Bulkes saglasili su se sa programima koji su zajednički utvrđeni, prihvatili su predloge za aktivno učešće u aktivnostima promocije hronike Bulkes 1786 – 1945  i upoznali prisutne sa željom da i književno stvaralaštvo nekadašnjih stanovnika Bulkesa i njihovih potomaka sami prevedu na srpski jezik i učine ih dostupnim maglićanskim i čitaocima srpskog jezičkog područja.

Posebno je istaknuta potreba da se svi zajedno posvete promociji zajedničkih ciljeva i programa, prikupljanju sredstava za obnovu crkve i  realizaciju predviđenih kulturnih dešavanja.

Nemački partneri su govorili o sopstvenom uspešnom modelu prikupljanja sredstava kroz kulturne manifestacije i humanitarne akcije, te da će te aktivnosti negovati u ovoj godini uz želju da te akcije dobiju i podršku Opštine Bački Petrovac kroz ideje i inicijative.

Predstavnici Opštine Bački Petrovac i Mesne zajednice Maglić uputili su zvaničan poziv da predstavnici Domovinske zajednice Bulkes budu gosti na Vidovdanskim svečanostima a predstavnici grada Kirchheim unter Teck na Slovački narodnim svečanostima. Pozivi su sa zadovoljstvom prihvaćeni.

za preuzimanje:


iz nemačke štampe

Namera sufinansiranje Kirchhem – B.P.


 

Preuzeto sa:
http://www.backipetrovac.rs/vesti/predstavnici-opstine-backi-petrovac-i-mesne-zajednice-maglic-u-radnoj-poseti-partnerskom-gradu-kirchheim-unter-teck