Statut udruženja za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac

Satzung des Fördervereins zur Pflege der Kultur, Völkerverständigung und Heimatpflege zwishen Kirchheim unter Teck und Bački Petrovac

Erklärung des Fördervereins zur Pflege der Kultur, Völkerverständigung und Heimatpflege zwishen Kirchheim unter Teck und Bački Petrovac e.V.


 

Statut udruženja za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac

 

1. Naziv, sedište i fiskalna godina

(1)  Udruženje nosi ime: „Udruženje za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac e.V.“ (javno registrovano udruženje prema nemačkom zakonu).

(2) Sedište udruženja je Kirchheim unter Teck koje je registrovano u centralnom registru udruženja kod Opštinskog suda u Štutgartu.

(3) Fiskalna godina je kalendarska godina.

2. Cilj, zadatak i korist

(1) Jedini cilj udruženja je promocija partnerskih odnosa izmedju opštine Bački Petrovac i grada Kirchheim unter Teck na području kulture, sporazumevanja naroda i brige o zavičaju.

(2) U fokusu partnera stoji zajednička težnja da se sačuva uspomena na nemačko i drugo stanovništvo naselja Maglić, da se obnovi zgrada crkve iz doba Bulkesa i da se tamo smesti dokumentacioni centar.

(3) Udruženje potpomaže redovite susrete učenika, omladine i sportskih grupa mesta Kirchheim unter Teck i Bačkog Petrovca.

(4) Udruženje radi isključivo i neposredno u dobrotvorne svrhe prema nemačkom Zakonu o porezu (Abgabenordnung), odeljak „Povlašćenje poreskih svrha“. Udruženje radi bez profita i ne traži u prvom redu ekonomsku korist. Sredstva udruženja se mogu koristiti samo u svrhe prema statutu. Primaoci moraju neodložno dokazati da sredstva udruženja upotrebljavaju u takve svrhe. Upotrebu sredstva kontroliše grad Kirchheim unter Teck.

(5)  Članovi ne dobijaju beneficije iz sredstva udruženja. Niko nesme imati korist od troškova koje su za korporaciju strane ili neproporcionalno visoke.

3. Članstvo

(1) Član udruženja može biti svako fizičko i pravno lice. Prijem u udruženje se mora zahtevati pismeno.

(2) O zahtevu za članstvo rešava predsedništvo udruženja.

4. Prestanak članstva

Članstvo prestaje

(a) ako član umre ili pravno lice se raspusti
(b) ako se član povlači
(c) ako član bude isključen iz urduženja.

Povlačanje iz urduženja je dozvoljeno zahtevom u roku od najmanje osam nedelja pred krajem kalendarske godine. Povlačanje mora pismeno proglasiti predsedništvu udruženja.

Član koji prekršava ciljeve urduženja ili šteti njegovom interesu i ugledu može biti isključen iz skupštine udruženja. Za odluku o isklučivanju je potrebna većina od dve trećine prisutnih članova. Član urduženja ima pravo da podnese prigovor protiv isključivanju u roku od četiri nedelje. Skupština rešava na sledećem zasedanju konačno o njegovom isključivanju sa dve trećine prisutnih čanova. Do rešenja o prigovoru članstvo u urduženju miruje.

5. Članarina

Udruženje naplaćuje svake godne članarinu. Visinu članarine i rok plaćanja odredjuje skupština urduženja.

6.  Organi društva

Organi udruženja su:
– skupština
– predsedništvo
– odbori.

7. Skupština

(1) Skupština se sastoji od članova udruženja.

(2) Predsedništvo saziva najmanje jedan put godišnje na zasedanje skupštine pismeno uz navod dnevnog reda dve nedelje pre termina zasedanja. Poziv na zasedanje se vrši jednostavnim pismom. Članove sa e-mail-adresom se mogu zvati putem ove adrese.

(3) Zadatci skupštine su sva osnovna pitanja udruženja, naročito:
– odobrenje dnevnog reda,
– biranje predsedništva,
– prihvatanje godišnjeg izveštaja,
– odluka o godišnjem finansijskom izveštaju,
– odobrenje poslovanja predsedništva,
– odredjenje članarine,
– promena statuta
– raspuštavanje udruženja.

(4)  Skupština može odlučivati bez obzira na broj prisutnih članova jednostavnom većinom. Za promenu statuta je potrebna većina od tri četvrtine glasova prisutnih članova. Ako se menja cilj udruženja moraju zato da glasaju svi članovi. Neprisutni članovi moraju glasati za promenu cilja pismeno. Za raspuštavanje udruženja potrebna je većina od dve trećine prisutnih članova.

(5)  Do vanrednog zasedanje skupštine dolazi ako je to potrebno u interesu udruženja ili ako to zahteva pismeno najmanje 30% članova uz navod razloga za zasedanje.

8. Predsednišvo

(1)  Predsedništvu pripadaju
– prvi (a) predsednik (ca)
– drugi (a) predsednik (ca) u licu službenog gradonačelnika (ce) grada Kirchheim unter Teck
– treći predsednik
– sekretar (ica)
– blagajnik (ca).

(2)  Članove predsedništva bira skupština za period od dve godine. To ne važi za drugog (e) predsednika (ce) koji (a) pripada predsedništvu službeno kao gradonačelnik (ca) grada Kirchheim unter Teck. Članovi predsedništva se mogu birati ponovo.

(3)  Udruženje zastupaju prvi (a), drugi (a) predsednik (ca) i treći predsednik (ca). Svi (e) predsednici (ce) imaju pravo da zastupaju udruženje sami i samostalno. U unutrašnjem odnosu drugi (a) predsednik (ca) zastupa prvog (u) predsednika (cu). Treći predsednik (ca) zastupa drugog (u) predsednika (cu).

(4)  Sekretar (ka) vodi zapisnike na zasedanjima skupštine i odbora. Zapisnike moraju potpisati sekretar (ka) i prvi predsednik (ca). U slučaju zastupanja potpisuje odgovorni (a) predsednik (ca).

(5)  Blagajnik (ca) odgovara za finansije udruženja. Finansijski izveštaj na kraju godine proveravaju dva člana udruženja bez drugih obaveza. Skupštini se podnosi izveštaj uz sve podatke godišnjeg poslovanja.

(6)  Ako se član predsedništva  ne može birati na predviđeni način bivši birani član vodi svoje poslove dalje do sledećeg mogućeg termina za izbore članova predsedništva.

9. Odbori

(1)  Odboru pripadaju predsedništvo i drugi članovi. Broj drugih članova ne bi trebao biti veći od 10. Predsedništvo udruženje formira odbor za period svog mandata.

(2)  Odbor može da stvara savetne pododbore. Njima mogu pripadati do četiri člana udruženja. Zadatke pododbora odredjuje odbor u okviru svoje nadležnosti. Članovi pododbora su odgovorni predsedništvu. Mandat pododbora odgovara mandatu odbora.

(3) Odbor  savetuje predsedništvo.

(4) Predsedništvo poziva odbor na zasedanje po potrebi.

 10. Dodatci

Ako u ovom statutu nešto nije određeno primenjuju se propisi građanskog prava Savezne republike Nemačke.

11. Raspuštavanje udruženja

U slučaju raspuštanja udruženja ili gubitka dobrotvornih ciljeva, prema nemačkim poreznim propisima imovina udruženja pada u ruke grada Kirchheim unter Teck koji to neposredno i isključivo koristi u dobrotvorne, milosrdne ili crkvene svrhe prema ciljevima ovog statuta.

Ovaj statut je prihvatila skupština udruženja 01.02.2019. g.

Kirchheim unter Teck, 01.02.2019. g.